Business Focus

Aplikacja z wysokim IQ

Qlik OEE

Firma DSR, czołowy dostawca rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych, podpisała umowę partnerską z Qlik, liderem systemów Data Discovery – systemów Business Intelligence. W ramach partnerstwa DSR zaoferuje swoim klientom zaawansowane narzędzia do analizy biznesowej ze szczególnym uwzględnieniem analiz procesów produkcyjnych opartych na aplikacji QlikView. Autorskie rozwiązania DSR, jak np. DSR QlikOEE umożliwią użytkownikom szybki dostęp do najbardziej szczegółowych danych obejmujących procesy wytwórcze. W ramach Centrum Kompetencyjnego dla Firm Produkcyjnych firmy DSR powstanie również zespół Analityki Biznesowej certyfikowany w obszarze wdrożeń QlikView.

W ramach współpracy partnerskiej firma DSR przygotowała ofertę rozwiązań bazujących na QlikView dla swoich obecnych i potencjalnych klientów z sektora produkcyjnego. W ten sposób zostanie zintegrowana z oprogramowaniem QAD Enterprise Applications (ERP), Preactor (APS) oraz DSR Shop Floor Control (SFC), które znajdują się w portfelu rozwiązań firmy DSR.

Dzięki aplikacji QlikView użytkownicy rozwiązań DSR mają natychmiastowy dostęp do wszystkich danych związanych z procesem produkcji w przedsiębiorstwie. Co istotne, przygotowane przez wrocławską spółkę rozwiązanie DSR QlikOEE, zapewnia łatwą i precyzyjną analizę współczynnika OEE mierzącego całkowitą efektywność wykorzystania środków produkcji.

- Oprogramowanie QlikView pozwala na czytelną prezentację danych dotyczących produkcji i ich wygodną analizę. Nasi klienci z sektora wytwórczego będą mieli dostęp do narzędzi wykorzystywanych do tej pory przede wszystkim w działach finansowych oraz przy analizie sprzedaży. Dysponując szczegółowymi danymi z całego procesu produkcyjnego możliwe jest obliczenie np. kluczowego współczynnika OEE. Dopiero wielowymiarowa analiza tego współczynnika prowadzi do wniosków, które pozwalają zoptymalizować procesy – podkreśla Piotr Rojek, Dyrektor Zarządzający DSR.

Rozwiązanie DSR QlikOEE stworzone na bazie QlikView zapewnia możliwość zbierania wszystkich ważnych danych z różnych źródeł w ramach jednej aplikacji. Pozwala również na odkrywanie powiązań pomiędzy danymi i prowadzenie bezpiecznej współpracy w czasie rzeczywistym. Z atutów QlikView korzysta m.in. firma Farm Frites Poland, która jest równocześnie użytkownikiem aplikacji ERP firmy QAD.

- System QlikView wspiera naszą firmę przede wszystkim w zakresie tworzenia raportów i wizualizacji danych dotyczących procesów produkcji, zaopatrzenia i sprzedaży. Głównym atutem aplikacji jest łatwość zbierania i prezentacji danych pochodzących z różnorodnych systemów bazodanowych a także plików (np. z Excela). Samo projektowanie raportów jest łatwe i może być wykonywane przez odpowiednio wyszkolonych specjalistów dziedzinowych (np. technologów). Jeśli chodzi o procesy wytwórcze, QlikView uzupełnia system SCADA, z którego czerpie dane. Przykładowo, dzięki oprogramowaniu uzyskujemy automatycznie odświeżane raporty z linii produkcyjnej na temat zużycia surowców i mediów – mówi Dariusz Wierzbicki, Dyrektor IT w Farm Frites Poland.

Aplikacja QlikView wykorzystuje dynamiczne aplikacje, pulpity i analizy. Umożliwia także wizualizację danych w zrozumiały i nowoczesny sposób oraz zapewnia dostęp, analizę i pobieranie danych z urządzeń przenośnych. Może być również wykorzystywana do tworzenia aplikacji biznesowych uzupełniających luki funkcjonalne w użytkowanym systemie ERP.

- Nasza współpraca z DSR to połączenie eksperckiej wiedzy konsultantów DSR z możliwościami naszego oprogramowania, co daje wyjątkową wartość dla sektora firm produkcyjnych. QlikView pozwala na łączenie danych, tworzy proste, zrozumiałe wizualizacje powiązań między danymi pochodzącymi z wielu, nawet skomplikowanych źródeł danych. Umożliwia również współpracę podczas analizowania danych oraz dzielenie się zdobytymi informacjami w celu podejmowania lepszych decyzji – przekonuje Marcin Mazur, Dyrektor Regionalny na obszar Europy Wschodniej, Grecji i Izraela w firmie Qlik.

Dodatkowe informacje: www.dsr.com.pl