Business Focus

Location Analytics: Gdzie w biznesie?

Esri_wplyw dochodow mieszkancow na sprzedaz

Firma Esri Polska wprowadza na polski rynek rozwiązania angażujące aspekt przestrzenny strategicznych danych dla biznesu. Propozycja wpisuje się w międzynarodowy trend Location Analytics, który polega na tworzeniu w przedsiębiorstwach kompleksowego środowiska zbierania, analizy i współdzielenia danych prezentowanych na mapach. Obecnie Esri Polska łączy doświadczenia związane z wdrożeniami technologii GIS (system informacji geograficznej), proponując aplikacje wspomagające podejmowanie decyzji zintegrowane z istniejącymi zasobami informacji w firmie (BI/CRM). Aplikacje klasy Location Analytics znajdują zastosowanie m.in. w branży energetycznej, telekomunikacyjnej, bankowości i ubezpieczeniach oraz sektorze handlu detalicznego.

Według badań firmy analitycznej Ventana Research, 74% użytkowników biznesowych przyznało, że lokalizacja w biznesie jest ważna lub bardzo ważna z punktu widzenia podejmowania decyzji i lepszej produktywności zespołów. Analizy biznesowe kojarzą się obecnie z ogromem zestawień tabelarycznych, wykresów i diagramów. Tymczasem prawie każda informacja zawarta w tabelach ma aspekt przestrzenny, pozwalający na jednoznaczne zlokalizowanie jej na mapie. Dodając do systemów wspomagających zarządzanie, dane socjodemograficzne i socjoekonomiczne, decydenci otrzymują narzędzia pomagające w bardziej świadomym i skuteczniejszym podejmowaniu decyzji oraz efektywniejszym zarządzaniu firmą.

- Dla wielu organizacji wyzwaniem okazuje się skuteczne odczytanie danych biznesowych. Częsty powodem jest oderwanie informacji od ich kontekstu geograficznego, czyli właściwej oceny, w jakich obszarach zachodzą określone zjawiska biznesowe – potencjał rynków, analiza skuteczności podjętych działań, zasięg geograficzny kampanii marketingowej, gdzie handlowcy są bardziej skuteczni, w jakim miejscu zlokalizować kolejną placówkę bankową, gdzie uplasować następny sklep? To tylko kilka podstawowych pytań, które wymagają od kierownictwa firmy powiązania systemów informacyjnych z Location Analytics – przekonuje Karol Sawicki, Dyrektor Rynku Biznesowego, Esri Polska.

Podstawę rozwiązania Esri tworzy platforma ArcGIS, która dostarcza narzędzia do gromadzenia, analizy i udostępniania danych przestrzennych każdemu uczestnikowi ekosystemu firmowego, tj. specjalistom (IT,GIS), menedżerom oraz klientom danej firmy. W zależności od obszaru działania użytkownika Platforma ArcGIS pozwala tworzyć aplikacje, wizualizacje oraz analizy danych biznesowych w oparciu o cyfrowe mapy następnie udostępniać poprzez dowolne urządzenia.

Wymiar „Gdzie?” w biznesie
Aplikacje typu Location Analytics opierają się na analizie geograficznej w celu poprawy procesów podejmowania decyzji. Łącząc technologię zarządzania informacją w przedsiębiorstwie z Business Intelligence oraz systemami informacji przestrzennej (GIS). Platforma ArcGIS pozwala na natychmiastowy dostęp do wyniku analizy z aspektem lokalizacyjnym dla organizacji lub jej członka. Z drugiej strony pracownicy tworzący analizy uzyskują ciągły dostęp do informacji gromadzonych w różnorodnych systemach biznesowych, takich jak systemy wspomagające zarządzanie klasy ERP, rozwiązania do zarządzania relacjami z klientem CRM, i zarządzania łańcuchem dostaw SCM oraz dane z wewnętrznych baz, Internetu i stron www.

- Rozwiązania proponowane przez Esri Polska tworzą kompleksową platformę gromadzenia, administrowania, prezentacji i analizy danych przestrzennych. Dzięki temu pozwalają na współpracę i współdzielenie danych w wybranym miejscu i czasie oraz na dowolnym urządzeniu. Zapewniają w ten sposób ich pełną mobilność – dodaje Karol Sawicki.

Tworzenie map i analitykę przestrzenną integrujemy z istniejącymi systemami IT. Oprogramowanie Esri integruje się z IBM Cognos, SAP BusinessObjects, Microstrategy, Salesforce czy też popularnym Microsoft Office i SharePoint, umożliwiając śledzenie finansowej wydajności obiektów i aktywów.

Wykorzystanie aplikacji Location Analytics

Badania Ventana Research wskazują również, że narzędzia Location Analytics są wykorzystywane przede wszystkim do:

  • • analizy danych o klientach (54% wskazań)
  • • analizy danych rynkowych (40%)
  • • pozyskiwania informacji o sprzedaży, produktach i usługach (po 39%).

Osoby które deklarują konieczność wprowadzenia kontekstu geograficznego do swoich analiz, motywują to koniecznością podniesienia efektywności procesów i jakości informacji. W dalszej kolejności wymieniają lepsze podejmowanie decyzji, poprawę planowania i współpracy z innym organizacjami, zwiększenie efektywności operacyjnej oraz prowadzenie inicjatyw z zakresu analityki i Business Intelligence.

Źródło: http://www.esri.pl/locationanalytics/
Pełny raport Ventana Research: www.gdziewbiznesie.pl