Business Focus

Nowe wyzwania CIO: raport Canon Polska

business man hand point to virtual business network process diag

Podsumowanie badania przeprowadzonego w 2014 roku wśród pracowników biurowych na niższych i średnich szczeblach hierarchii organizacyjnej w małych i średnich firmach.

  • Pracownicy nie dostrzegają związku między przepływem informacji a rentownością firmy (36 proc.).
  • Blisko połowa ankietowanych spędza 25 minut dziennie na poszukiwaniu dokumentów.
  • 43 proc. pracowników uważa, że ich firma mogłaby działać wydajniej.

Zmieniające się środowisko biznesowe, pojawienie się nowych kanałów komunikacji czy rozwój technologii – to tylko niektóre czynniki, które mają wpływ na rolę i wyzwania przed jakimi stoi dyrektor ds. IT (CIO) we współczesnej organizacji. Brak standardów w zakresie przechowywania zarówno dokumentów papierowych, jak i informacji cyfrowych zapisanych w rozproszonych katalogach lub w prywatnych zasobach, może być poważnym zagrożeniem dla efektywnego funkcjonowania całego środowiska pracy. Z najnowszego badania firmy Canon wynika, że skuteczna strategia zarządzania informacją może zwiększyć wydajność, zachęcić do współpracy i usprawnić proces obsługi klienta.
W 2014 roku Canon przeprowadził 3200 wywiadów z pracownikami biurowymi z Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Celem badania było poznanie nawyków oraz odczuć związanych z wykorzystaniem informacji w organizacjach. Odpowiedzi wskazują m.in. że chociaż firmy często znają wartość informacji, to nie wykorzystują w pełni jej potencjału.

Najważniejsze ogniwo
Inwestycja w nowe rozwiązania technologiczne powinna iść w parze z wdrożeniem odpowiedniego programu szkoleń, ponieważ to właśnie ludzie są najważniejszym ogniwem w procesie przepływu informacji. Wg badania, zaledwie 54 proc. pracowników wie, jak w pełni wykorzystać dostępne rozwiązania. Połowa ankietowanych narzeka, że systemy zarządzania informacjami w ich organizacjach są obecnie źle zorganizowane i nieefektywne.

Dużym wyzwaniem dla CIO są także kwestie związane z bezpieczeństwem informacji i standaryzacją procesów. Pracownicy najchętniej przechowują dokumenty na własnych komputerach, co rodzi kolejne problemy – blisko połowa ankietowanych spędza 25 minut dziennie na poszukiwaniu potrzebnych plików. Respondenci podkreślali także wagę współpracy i komunikacji w ramach struktur wewnętrznych przedsiębiorstwa. 45 proc. wskazuje, że nieefektywne udostępnianie informacji zwiększa ilość niepotrzebnej pracy, a swobodny obieg pomaga działać skuteczniej.

Dobry czas na zmiany
Jak pokazują wyniki badania, jest wiele obszarów związanych z zarządzaniem informacją, które wymagają zmian. Co jednak bardzo ważne, pracownicy są na nie gotowi i otwarci. Ponad polowa respondentów zgadza się z tym, że technologia pomaga im pracować wydajniej. Kluczowe jest więc wprowadzenie zintegrowanej strategii zarządzania danymi dla całej organizacji. Jest to rozwiązanie, które dzięki konsekwencji i cierpliwości przyniesie oczekiwane efekty.

Dyrektor ds. IT, chcąc stale ulepszać procedury i tym samym zwiększać zwrot z inwestycji w rozwiązania informatyczne, a także stymulować ciągły rozwój firmy, powinien działać dwutorowo. Z jednej strony należy wyznaczać nowe zasady oraz modele przepływu danych, wykorzystując do tego m.in. system szkoleń. Z drugiej – być wewnętrznym impulsem dla pracowników, którzy – jak wynika z badań – nie dostrzegają zależności między wykorzystaniem zasobów informacyjnych firmy a jej rentownością.

Pełna wersja raportu dostępna jest na stronie Canon